hledat

Mezinárodní den boje proti drogám – první informace

Sdílej

OSN každoročně vyhlašuje den s datem 26. 6. jako Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. V letošním roce je Mezinárodní den tematicky zaměřený na léčbu drogových závislostí a jeho hlavním mottem je Treatment works – Léčba funguje. Občanské sdružení SANANIM, Asociace Nestátních Organizací (A.N.O.) a OSN pořádají u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám kulturně společenskou a osvětovou akci pro širokou veřejnost pod názvem Léčba funguje. Akce se uskuteční 26. 6. 2004 v prostorách Centrálního parku Pankrác, Praha 4 (mezi ulicemi Milevská a Pujmanové), ve spolupráci s občanským sdružením Green Doors, které u parku provozuje kavárnu s názvem Café na půl cesty, kde zaměstnává klienty postižené schizofrenií. Hlavním cílem této open air akce je dostatečně a nezkresleně informovat veřejnost o činnosti odborných organizací zaměřených na práci s klienty ohroženými drogovou závislostí. Součástí akce budou tedy nejen workshopy, odborné diskuse a představení jednotlivých aktivit organizací od prevence přes léčbu drogových závislostí až po doléčování, ale také pestrý kulturní program pro dospělé i děti a jarmark chráněných dílen. Více informací a podrobný program akce naleznete zde: http://www.lecbafunguje.wz.cz Občanské sdružení SANANIM je jednou z nejstarších a největších neziskových organizací, která se zabývá prevencí a léčbou drogových závislostí. Generálním partnerem o. s. SANANIM je NADACE České spořitelny. O. s. SANANIM provozuje tyto programy – Terénní programy, Kontaktní centrum, CADAS – Centrum ambulatní detoxifikace a substituce, Denní stacionář, Terapeutická komunita Němčice, Terapeutická komunita Karlov, Doléčovací centrum a Drogové informační centrum. www.sananim.cz www.drogovaporadna.cz – anonymní internetové poradenství www.odrogach.cz – stránky primární prevence

Diskutuj na Bbarak.cz