hledat

Dy Crew vydává album 501 – kontroluj info

Sdílej

Dy Crew vydává album 501 (www.dycrew.cz) Chvíli už to vypadalo, že se v Ostrav� v novém století nic zaj� �mavého nestane, ale kluci z Dy Crew se dokázali dostat p� es p� ekážky jako je alkohol, holky, zewling, zam� stnání nebo studium v jiném m� st� a te� vyrážejí definitivn� ven vracet rap zp� t ulici a reprezentovat Porubu, osmdesátitisícové m� sto ve m� st� . V únoru 2007 kone� n� vychází pod hlavi� kou ZaubaDýza Records jejich první demo s názvem 501. Dev� t férových skladeb, t� i skity a jeden remix od ostravského d� n� b producenta NeGone dohromady dávají 13 tracků s rapovými tématy každodenního boje jako jsou holky, párty sra� ky, všechny možné závislosti nebo zkrátka jenom život ve m� st� , stejn� jako reprezent � i kibic songy. Psyek, Zero a Tom Killah � ty� icet minut vypráv� jí svůj životní p� íb� h, který všichni dob� e známe, protože ho žijeme den co den. O grafickou a hlavn� produk� ní stránku Dy Crew se stará sám Psyek, který v sou� asné dob� pracuje na nových beatech ve svém PsyenceFiction studiu v Manchesteru a jenž je pod svým jménem známý také jako drum’n’bassový producent, což je na produkci DY vedle vlivu mainstream rapu, crunku nebo grime patrné. Ten, kdo si chce Dy Crew nejd� íve poslechnout má možnost si stáhnout celé album spole� n� s coverem na www.dycrew.cz (http://www.dycrew.cz/) v sekci MEDIA, a celé si to vypálit a vytisknout a mít tak doma p� ipravenou skoro originálku, se kterou může netrp� liv� � ekat na DYCREW hlídku, od které pak dostane zdarma samolepku s logem DY na svůj chlebník nebo batoh p� es rameno. A kdo si myslí, že vypalování zabíjí hudbu, může si 501 objednat nebo sko� it koupit do ostravského Queens shopu (www. queens.cz) za symbolických 100 CZK a podpo� it tak � eský a ostravský rap.

Bobby

O rapu píšu od roku 2000, od roku 2003 se tak děje pro bbarak.cz.

  • 1

Diskutuj na Bbarak.cz