Info o nových legálních plochách pro graffiti v Havířově a mega jamu

Moje dlouhodobé úsilí a spolupráce s magistrátem města Havířov konečně přináší toužebně očekávané ovoce. Ve spolupráci s magistrátem města jsme vytipovali několik ploch, které pak prošli složitým procesem vyhodnocování, hledání vlastníků, schvalování, vyjádřování dotčených subjektů atd. Každopádně se vše povedlo a v těchto dnech jsou k dispozici 4 plochy, které schválilo město a jedna plocha povolená soukromým subjektem a sice firmou Semag se sídlem v Havířově - Šumbarku. Konkrétně se jedná o tyto plochy: a) odhlučňovací zdi kolem sportovního parku na 2.etapě, Havířov-Šumbark na pozemcích parc.č. 2105/287, 1888/4 a 2105/1 v k.ú. Šumbark, b) samostatné zídky na pozemcích parc.č. 2105/200 a 2105/232 v k.ú. Šumbark, c) panelového domu na ul. Astronautů čp. 9 na parc.č. 2295 v k.ú. Havířov-město, konkrétně plocha venkovní zdi suterénu obytného domu. d) Oplocení firmy Semag Lidická 886, Havířov – Šumbark !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!----pozor----!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Všechny tyto plochy podléhají podmínkám pro malování a údržbu. S těmito pravidly vás obeznámím a věřím, že je všichni zájemci o malování na těchto plochách vemou za své. Pokud se budou pravidla dodržovat, je možné, že přibudou další plochy a stávající budou prodlouženy. Čtěte tedy pozorně. 1. Nejhlavnější informací je fakt, že na všechny tyto zdi lze malovat pouze s povolením. Veškeré plochy mám vypůjčeny od města na své jméno a jsem za ně přímo odpovědný. Bez mé přítomnosti, nebo bez písemného povolení, které vydám zájemcům, není možné na zdech malovat. Pokud takto učiníte, hrozí vám stíhání pro trestný čin poškozování cizí věci. Tato selekce je nutná a prospěšná - na zdech nebudou malovat toys a každý kdo chce malovat bude mí možnost po jednání se mnou. Jediná plocha, kde se může malovat neomezeně tak zůstává na oplocení firmy Lukei. Všichni zájemci o vystavení povolení k malování na nových plochách ať mne kontaktují na emailu khomathor@seznam.cz 2. Na zdech se nesmí objevovat žádné rasistické, xenofóbní, vulgární a jiné podobně směřované motivy. 3. Pořádek je samozřejmost, proto prosím všechny, kteří na zdech budou malovat, aby po sobě uklízeli 4. Nemalujte nikde v okolí objektů a nikde jinde než na tyto povolené plochy. V okolí samostatných zídek parkují auta, proto buďte opatrní. Věřím, že se dokážete chovat jako lidi a toho co jsem pro vás udělal využijete podle těchto pravidel. Veškeré dotazy a žádosti směřuje na můj email khomathor@seznam.cz nebo icq 211879867 Khomator King Size graffiti jam První velkou akcí, která slavnostně zahájí malování na těchto plochách, bude King size graffiti jam, který se uskuteční v neděli 28.9. Na co se writers i pokukující spoluobčané mohou těšit?... Writers budou mít veškeré plochy podetřeny, zřejmě na okrovou barvu a to díky sponzorovi a zásadnímu hráči na poli míchání a prodeje barev v Havířově a okolí - firmě ,,Barvy Eric,, která sídlí na ulici U Nádraží 1202/, Havířov - Šumbark. Jejich web zde Pokud se jedná o spreje a ostatní stuff pro writers, není pochyb o tom, kdo má největší výběr za nejnižší ceny - Saton shop se sídlem na ulici Švermova 61, Ostrava Mariánské hory. web zde Saton shop bude na místě v den konání. Můžete si tudíž nakoupit barvy a ostatní doplňky přímo u stěny. Stánek bude u odhlučňovací stěny skateparku na Šumbarku 2. etapě. No a spoluobčané se mohou těšit na barevné obrázky, to je jasné:) Veškeré dotazy a rezervace míst směřujte na email khomathor@seznam.cz případně na icq 211879867 mapy pro dané lokace (názvy dle přiložených fotek) leg 1 http://www.mapy.cz/#x=142269616@y=135118208@z=16@mm=FP@ax=142270704@ay=135117776@at=leg%C3%A1ln%C3%AD%20plocha@ad=zde%20se%20m%C5%AF%C5%BEe%20malovat%20na%20tuto%20odhlu%C4%8D%C5%88ovac%C3%AD%20st%C4%9Bnu,%20sm%C4%9Brem%20k%20s%C3%ADdli%C5%A1ti leg 2 http://www.mapy.cz/#x=142272064@y=135115248@z=16@mm=FP@ax=142273936@ay=135112752@at=v%C3%BDm%C4%9Bn%C3%ADk%20@ad=leg%C3%A1ln%C3%AD%20plocha leg 3 http://www.mapy.cz/#x=142273936@y=135112752@z=16@mm=FP@ax=142276224@ay=135113088@at=v%C3%BDm%C4%9Bn%C3%ADk%202@ad=leg%C3%A1ln%C3%AD%20plocha leg 4 http://www.mapy.cz/#x=142333280@y=135038240@z=15@mm=ZP@ax=142327232@ay=135038304@at=leg%C3%A1ln%C3%AD%20ze%C4%8F@ad=zadn%C3%AD%20strana%20vysok%C3%A9ho%20panelov%C3%A9ho%20domu%20p%C5%99%C3%ADmo%20na%20k%C5%99i%C5%BEovatce leg 5-9 http://www.mapy.cz/#x=142228864@y=135085424@z=16@mm=FP@ax=142234160@ay=135085072@at=oplocen%C3%AD%20firmy%20Semag@ad=leg%C3%A1ln%C3%AD%20plocha

Bobby - Bbarak

Komentáře

Pro vložení příspěvku do diskuze musíte být .

Přihlášení

Rychlé přihlášení přes Facebook Facebook Connect

Přihlásit

Pole označená * jsou povinná